מאי 17, 2017

היעדרות מהעבודה

ימי מחלה –             במרבית הסכמי העבודה הקיבוציים, נקבע הסדר ביטוח המאפשר לעובד תשלום גבוה מזו הנקבע  בחוק. כמו כן, אין הוראה המחייבת את המעביד לשלם […]